Web

Про компанію

Інформація про фінансову установу

Повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЕСТ ФІНАНС».

Скорочене найменування - ТОВ «ФК БЕСТ ФІНАНС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43967501

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЕСТ ФІНАНС» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

  • Дата запису: 10.03.2021
  • Номер запису: 1000701020000091340
  • Статутний капітал: 3 000 000 млн. грн.

Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг

  • https://avocredit.com.ua

Відомості про місцезнаходження

  • Україна, 02002, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 11, корпус Ж, офіс 202. Фактична адреса місця провадження господарської діяльності відповідає місцезнаходженню.
  • Контактний телефон: +38 066 99 94 245
  • Адреса електронної пошти: [email protected]

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи - не приймалось.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Товариством сформовано статутний капітал відповідно до встановлених законодавством вимог. Будь-які інші, гарантійні фонди чи компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства відсутні.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
Виконавчим органом товариства є Директор – Шах Богдан Вікторович. Директор володіє часткою статутного капіталу фінансової установи. Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов`язкове утворення наглядової ради не вимагається).

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи фінансовою установою не створювались.

Відомості про використання послуг посередників - Товариство надає фінансові послуги без залучення посередників.

Відомості щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЕСТ ФІНАНС» внесено до Державного реєстру фінансових установ 23.04.2021 року (Свідоцтво Національного банку України про реєстрацію фінансової установи серія ФК №В0000223 від 23.04.2021 року).

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися.

Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалися.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: -Товариство не має відокремлених підрозділів

Режим робочого часу