Avocredit

Послуги Товариства

"Старт"

5000
1000 грн
8000 грн
Тип
Старт
Сума кредиту
0.
Денна ставка
0.
%
Загальна вартість кредиту для споживача, гривень
0.
Платіж за кредитом
0.
Загальні витрати за споживчим кредитом, гривень
0.
Комісія, пов’язана з наданням споживчого кредиту
0.
Реальна річна відсоткова ставка, відсотків річних
0.
%
Загальна кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати
5
платежів
Загальний строк кредитування
70
днів
Графік платежів
04.08.2024
0.
18.08.2024
0.
01.09.2024
0.
15.09.2024
0.
29.09.2024
0.
Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту

"Плюс"

12000
8500 грн
15000 грн
Строк
98 днів
70 днів
140 днів
Тип
Плюс
Сума кредиту
0.
Денна ставка
0.
%
Загальна вартість кредиту для споживача, гривень
0.
Платіж за кредитом
0.
Загальні витрати за споживчим кредитом, гривень
0.
Комісія, пов’язана з наданням споживчого кредиту
0.
Реальна річна відсоткова ставка, відсотків річних
0.
%
Загальна кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати
7
платежів
Загальний строк кредитування
98
днів
Графік платежів
04.08.2024
0.
18.08.2024
0.
01.09.2024
0.
15.09.2024
0.
29.09.2024
0.
13.10.2024
0.
27.10.2024
0.
Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)

Попередження

про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту:

У разі користування Кредитом Споживач бере на себе обов’язок повернути Кредит у встановлені Договором строки та сплатити проценти за користування Кредитом.

Порушення виконання Споживачем обов’язків за Договором може призвести до припинення дії акційних пропозицій та/або програм лояльності Товариства (за їх наявності).

У випадку невиконання та/або неналежного виконання Споживачем зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, Споживач зобов’язаний сплатити Товариству штраф у розмірі, що встановлюється в абсолютному значені в договорі про надання позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Згідно діючої типової форми договору про надання позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту, - штраф (пеня, неустойка) до Споживача не застосовуються.

Порушення виконання зобов’язання щодо Кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання Кредиту надалі.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Товариство має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

У Споживача є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування Кредитом залежать від обраного Споживачем способу сплати.

Товариству забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання Кредиту.

Споживач попереджений, що у випадку неналежного виконання зобов’язань за Договором Товариство має право без згоди Споживача передати свої права кредитора (відступити право вимоги) за Договором, залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, або звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості.

Споживач надав Товариству (його довіреним особам та/або третім особам) дозвіл телефонувати та/або направляти йому інформаційні повідомлення, вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, електронну пошту.

Якщо Споживач має намір після пільгового періоду/наступного пільгового періоду скористатися пільговою процентною ставкою, - то він втратить таке право у випадку несвоєчасного погашення процентів за відповідний пільговий період /наступний пільговий період користування Кредитом. Сторони за спільною згодою можуть у Додатковому договорі визначити можливість користування Споживачем пільговою процентною ставкою повторно і у випадках прострочення з боку Споживача.

Ініціювання Споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для Споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

 

Перелік різновидів споживчих кредитів:

Тип кредиту Старт
Клієнтам всім
Сума від 1 000 до 8 000 грн
Строк 70 днів
Процентна ставка 0,5% на день (182,5% річних)
Реальна річна процентна ставка — 3803,7%
Комісія за видачу кредиту Від 15 до 30% суми кредиту
Час розгляду заявки від 2 хвилин до 1 р.д.
Вік позичальника від 18 до 65 років
Спосіб отримання кредиту Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі на сайті Товариства
Необхідне для оформлення онлайн-кредиту Паспорт, ІПН (РНОКПП), дійсна платіжна картка оформлена на ім’я Клієнта, мобільний телефон
Переваги Мінімальний час на розгляд заявки та повністю автоматизований процес оформлення в онлайн

 

Тип кредиту Плюс
Клієнтам Всім, хто користується послугою повторно
Сума від 8 500 до 15 000 грн
Строк від 70 до 140 днів
Процентна ставка 0,75% на день (273,75 % річних)
Реальна річна процентна ставка — від 3438,7 % до 7995% (залежить від виконання умов договору та кількості днів користування кредитними коштами);
Комісія за видачу кредиту Від 15 до 30% суми кредиту
Час розгляду заявки від 2 хвилин до 1 р.д.
Вік позичальника від 18 до 65 років
Спосіб отримання кредиту Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі на сайті Товариства
Необхідне для оформлення онлайн-кредиту Паспорт, ІПН (РНОКПП), дійсна платіжна картка оформлена на ім’я Клієнта, мобільний телефон
Переваги Мінімальний час на розгляд заявки та повністю автоматизований процес оформлення в онлайн


Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг
Ліцензія на надання коштів та банківських металів у кредит

Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості https://kis.bank.gov.ua

Загальна сума зборів, платежів та інших втрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками Клієнт не повинен сплачувати податки в зв’язку з укладенням договору про надання фінансових послуг.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання такого права:

 • Про намір відмовитись від договору про надання споживчого кредиту, клієнт повинен письмово повідомити Кредитодавця.
 • Мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг – не застосовується.
 • Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – інформація зазначена в примірному договорі, розміщеному на цьому сайті.
 • Порядок внесення змін та доповнень до договору – інформація зазначена в примірному договорі, розміщеному на цьому сайті.
 • Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг - неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Типові документи

ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ, ВИНАГОРОДА):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЕСТ ФІНАНС» надає послуги надання коштів та банківських металів у кредит в розмірі від 1000 до 15 000 гривень, загальний строк кредитування – від 70 до 140 днів, з реальною річною процентною ставкою – від 3438,7% до 7995%, денна процентна ставка – від 0,5 до 0,75%.

Витрати для Споживача:

 • загальна сума витрат за кредитом складається з: - суми процентів, що нараховуються Товариством за користування кредитом, відповідно до умов договору; - з суми комісії за видачу кредиту, відповідно до умов договору; - пені, штрафів у разі їх застосування за прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором. (Для Споживача відсутні інші витрати, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що надаються третіми особами);
 • процентна ставка складає від 0,5% до 0,75% за кожен день користування кредитом. Кредити можуть надаватися за іншими процентними ставками в межах проведення акцій, в межах пільгового періоду та/або періоду користування процентною ставкою «Знижена» та спеціальних пропозицій, про що Споживачі повідомляються на Веб-сайті Товариства;
 • орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення договору відображаються в договорі та Паспорті споживчого кредиту, ознайомитися з якими Споживач має право до укладення договору;
 • розрахунок вартості фінансової послуги (загальна сума витрат за кредитом) не включає податки. Отримання, повернення кредиту, сплата процентів, комісій, пені, штрафів не передбачають для Споживача зобов’язань щодо сплати податків та зборів до бюджету.

Витрати для Клієнта, який не являється Споживачем (юридичні особи, фізичні особи - підприємці):

 • загальна сума витрат складається з процентів та/або плат, комісій, що нараховуються відповідно до умов договору.
 • розмір процентної ставки, розмір плат та комісій, визначаються умовами договору. Процентна ставка є фіксованою на весь строк дії договору.

 

Порядок та умови надання фінансових послуг

Визначаються в окремому документі під назвою «ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ». Для ознайомлення з даною інформацією ви можете перейти за гіперпосиланням або зайти на Веб-сайт Товариства в розділі Послуги Товариства

Загальна сума зборів, платежів та інших втрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками – клієнт не повинен сплачувати податки в зв’язку з укладенням договору про надання фінансових послуг.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання такого права:

 • Про намір відмовитись від договору про надання споживчого кредиту, клієнт повинен письмово повідомити надавача фінансових послуг.
 • Мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг – не застосовується.
 • Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – інформація зазначена в примірному договорі, розміщеному на цьому сайті.
 • Порядок внесення змін та доповнень до договору – інформація зазначена в примірному договорі, розміщеному на цьому сайті.
 • Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг - неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.